Munkaviszony megszüntetése után ugyanannál a munkáltatónál munkaviszony létesítése

A táppénz, csed, gyed összegét minden esetben abból a biztosítási jogviszonyból fogják megállapítani, amely biztosítási jogviszony a táppénz, csed, gyed igénylés napján fennáll. Ez azt jelenti, hogy a megszűnt munkaviszonyban, vagy más biztosítási jogviszonyban lévő jövedelmet nem veszik figyelembe, amikor a táppénz, csed, gyed összegét megállapítják. A táppénz, csed, gyed összegét kizárólag a jelenlegi munkaviszonyban realizált jövedelemből fogják megállapítani, amennyiben a jelenlegi munkaviszonyod fog fennállni a táppénz, csed, gyed igénylés napján.

 

Vannak speciális szabályok a csed, gyed jogosultsága, összege szempontjából.

 

Amennyiben megszünteted a jelenlegi munkaviszonyodat, és 30 naptári napon belül újra  ugyanannál a munkáltatóná létesítsz újra munkaviszonyt, akkor  a megszűnt munkaviszonyt, és az újra létesített munkaviszonyt egy jogviszonynak tekintik, még abban az esetben is, ha esetleg kaptál álláskeresési támogatást a köztes (a jelenlegi jogviszony megszüntetése és újraindítása közti időben) időszakban.

 

Miért érdekes ez a szabály?

 

 

Amennyiben a munkaviszonyban a megszüntetés előtt 130 000 Ft volt a bruttó béred, majd a megszüntetés, és újraindítás után 400 000 Ft lesz a bruttó béred, akkor ebben az esetben a táppénz, csed, gyed alapját a megszűnt munkaviszonyban lévő jövedelem (130 000 Ft) és az újraindított munkaviszonyban lévő jövedelem (400 000 Ft) átlagából fogják megállapítani abban az esetben, ha a számítási időszakra beleesik a megszűnt munkaviszonyban realizált jövedelem.

Amennyiben a korábbi munkaviszonyod több, mint féléve már fennállt, akkor a csed számítási időszaka lehet a táppénz igénylést megelőző utolsó 180 naptári napi jövedelem, vagy a csed igénylést megelőző harmadik hónap utolsó napjától számított utolsó 180 naptári napi jövedelem.

Ha a táppénz a csed igénylést megelőző harmadik hónap utolsó napja előtt indul, akkor a táppénz indulás kezdő napját megelőző utolsó 180 naptári napi jövedelem lesz a csed, gyed alapja.

 

Ha a táppénz a csed igénylést megelőző harmadik hónap utolsó napja után indult, akkor a csed igénylést megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számított 180 naptári napi jövedelem lesz a csed alapja.

 

 

A gyed alapja pedig az utolsó munkában töltött naptól visszafele számított utolsó 180 naptári napi jövedelem lesz, ha a szülés és a gyed igénylés ugyanarra az évre esik. Ha a gyed igénylés a szülést követően évben indul, akkor a gyed számítási időszaka lehet kisebb, mint 180 naptári nap. Ennek oka, hogy ebben az esetben változik a gyed irányadó időszaka, így a számítási időszaka is.