Gyed maximum összege februárban

A gyermekgondozási díj – Gyed – megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és a naptári napi összegéről. Amikor megállapítják a gyed-et, akkor a határozatban az első összeg az egy naptári napi alap lesz, a második összeg pedig az egy naptári napi bruttó gyed összeg lesz.

A gyed alapja a tényleges jövedelem, viszont ha a tényleges jövedelem magasabb, mint a gyed folyósítás alatt hatályos minimálbér kétszerese, akkor bejön a folyósítási korlát.

Fentiek azt jelentik, hogy a gyed-et megállapító határozatban a naptári napi összeget kell megállapítani, viszont a gyed maximumot hónapokra nézve kell figyelembe venni. A maximum gyed alap vizsgálata úgy történik, hogy a gyermekgondozási díjnak a határozatban szereplő összegét felszorozzák az adott hónap naptári napjainak számával, a kapott összeget pedig összehasonlítják a Gyed maximummal. Ha a szorzatként kapott összeg az adott hónapban nem éri el a maximum gyed összegét, akkor a szorzatként meghatározott összeg lesz a gyed bruttó összege abban a hónapban. Ha viszont a szorzatként meghatározott összeg eléri, vagy meghaladja a Gyed maximum összegét, akkor bejön a folyósítási korlát, és a minimálbér kétszeresének 70 %-a lesz abban a hónapban a bruttó gyed összege.

 

Példa:

A gyed határozatban szereplő naptári napi összeg (második összeg a gyed határozatban)  9 333,33 Ft.  A gyed naptári napi összege alapján januárban az egy havi bruttó gyed összege 289 333 Ft, de mivel az az összeg magasabb, mint a Gyed maximum összege (280 000 Ft), ezért csak bruttó 280 000 Ft kerül folyósításra.

Februárban a gyed naptári napi összege alapján az egy havi bruttó gyed összege 261 333 Ft nem éri el a Gyed maximumot, így februárban a bruttó gyed összege az egy naptári napi bruttó összeg és a február hónap naptári napjajinak szorzata lesz, azaz 261 333 Ft.

Fentiek azt jelentik, hogy az adott hónap naptári napjainak száma függvényében különböző lesz a gyed bruttó összege. Lesz olyan hónap, amikor eléri a maximum gyed összeget, és lesz olyan hónap (február) amikor nem.

Tört hónap esetén eltérő a szabályozás. Ennek oka, hogy alkalmazni kell az Ebtv 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet 26/B § – ának rendelkezését, amely alapján a gyermekgondozási díj legmagasabb naptári napi összegét az Ebtv 42/D § 1 bekezdésében meghatározott összeg harmincad részében  kell megállapítani.

Mit is jelent ez?

Azt jelenti, hogy tört hónap esetén a Gyed maximum havi összegét el kell osztani 30-al, és meg kell szorozni annyi naptári nappal, ahány naptári nap gyed-ben az adott hónapban a biztosított részesül.  Tört hónap esetén 2022-ben a Gyed maximum napi összege 9 333,33 Ft

 

Példa:

A biztosított részére  2022. február 11-től  a megállapított gyermekgondozási díj naptári napi összege 9 780,19 Ft. 2022. február 11-től 2022. február 28. közötti időszakra vonatkozóan a gyed maximum összege 280 000/30*18=168 000 Ft. A Gyed határozatban megadott összeg alapján erre az időszakra 9 780,19 Ft*18 =176 043 Ft jár. Lehet látni, hogy a gyed határozatban szereplő összeg alapján a februárra járó bruttó gyed összege meghaladja a Gyed maximum törthónapra járó összegét, ezért csak a bruttó 168 000 Ft folyósítható annak ellenére, hogy februárban a folyósított összeg nem éri el a maximum bruttó gyed összegét.

 

Az alábbi táblázatban lehet látni az elmúlt 12 év minimálbér, illetve minimálbér kétszeresének változását.  A minimálbér, illetve minimálbér kétszeresének változása a gyed maximum összegre is hatással van. A gyed-et általános esetben a kicsi két éves koráig kapod. Ikrek esetén három éves korig. Ez azt jelenti, hogy ha a gyed folyósítás alatt emelkedik a minimálbér, illetve minimálbér kétszeresének összege, akkor azt követi a maximum gyed összegének változása is.