Csed jogosultság meghatározása egyéni vállalkozásban

A csed  jogosultság alapvető feltételei a biztosítási jogviszony fennállásához kötődik. A kicsi születését megelőző két éven belül rendelkezned kell legalább 365 naptári nap biztosításban töltött idővel, és a csed igénylés napján is fenn kell állnia a biztosítási jogviszonynak.

 

Ha a jogosultsági feltétel nincs rendben, akkor csak a bruttó 28 500 Ft-os alanyi jogon járó gyes-re leszel jogosult. Ezért az első lépés mindig a jogosultsági feltételek meghatározása.

 

A csed jogosultság meghatározásához a szülés várható időpontját megelőző két éves időtartamot kell meghatároznod.

 

 •  A szülés várható idejét megelőző két éven belül kizárólag szja adózó egyéni vállalkozóként voltál biztosított. Az egyéni vállalkozásod két éven belül nem szünetelt.  A csed, gyed jogosultság az egyéni vállalkozásban önmagában rendben van.

 

 

 

Előfordulhat, hogy a szülés várható idejét megelőző két éven belül több biztosítási jogviszonnyal rendelkeztél, azaz a jelenlegi egyéni vállalkozásod nem áll fenn legalább két éve. Nem egy jogviszonyból kell meglenni a szükséges 365 naptári nap biztosításban töltött időnek. Minden egyes megszűnt biztosítási jogviszonyt figyelembe vesznek, ami a szülés időpontját megelőző két éven belül (két szürke vonallal van jelölve a szülés várható időpontját megelőző két év) található.

 

 

 

A baba születését megelőző két éven belüli biztosítási idő vizsgálatánál  figyelembe veszik:

 • a munkaviszonyt
 • katás egyéni vállalkozói jogviszonyt
 • egyéni vállalkozói jogviszonyt
 • társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának tagi jogviszonyát
 • mezőgazdasági őstermelőként biztosításban töltött időt
 • megbízási jogviszonyt, ha a kifizetett munkadíj adóelőleg alapja eléri havi szinten a minimálbér 30 %-át, illetve annak naptári napra harmincad részét
 • álláskeresési támogatás folyósítási idejét
 • Eu vagy EGT tagállamban szerzett biztosítási időt

 

Bár nem minősül biztosításnak, de figyelembe vesznek a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyból a szülést megelőző két éven belüli időtartamon belül 180 naptári napot abban az esetben, ha a munkavégzésre irányuló biztosítási jogviszonyok alapján nem lenne meg a szükséges 365 naptári nap biztosítási idő a szülést megelőző két éven belül.

 

 

A szünetelés alapvetően befolyásolhatja a csed jogosutlsági feltételét, és a folyamatos biztosítási időt.

 

 • Több mint 30 naptári nap szünetelés esetén megszűnik a folyamatos biztosítás idő az egyéni vállalkozásban.  A folyamatos biztosítási idő a szünetelés utolsó napját követő nappal indul újra. A szünetelés előtti jövedelmet nem veszik figyelembe, ha megszakadt a folyamatos biztosításban töltött idő. A két szürke vonal jelöli  a szülés időpontját megelőző két évet.

 

 

365 naptári nap biztosításban töltött idő? Figyelni kell arra, hogy a szülés (várható) időpontját megelőző két éven belül a szünetelés időszakát nem lehet figyelembe venni. Azaz a szünetelés időszaka nélkül kell meglenni a 365 naptári nap biztosítási időnek.

 

 • Érdekes tb jog helyzet alakulhat ki, amikor a szünetelés alatt van új biztosítási jogviszony.

 

 

Figyelembe veszik a fennálló egyéni vállalkozásnál a megszűnt biztosítási jogviszonyt – betolják -. Így a fennálló egyéni vállalkozásban folyamatos marad a biztosítási jogviszony, így a táppénz jogosultság is.

 

 

Nem veszik figyelembe a megszűnt biztosítási jogviszonyt, mivel a szülés után szűnt meg. A fennálló jogviszonyban megszakad a folyamatos biztosításban töltött idő. Ez hatással van a táppénz folyósítás idejére, összegére, mértékére. A táppénz jogosultságod annyi naptári nap lesz, ahány naptári nap eltelik a szünetelés lejártát követő naptól a táppénz indulást megelőző napig. Sőt az egyéni vállalkozásban a csed, gyed jogosultság is veszélybe kerülhet, ha a szülést megelőző két éven belül nem lesz meg a szükséges 365 naptári nap biztosításban töltött idő.

 

Bár azt a lehetőséget választottad, hogy egyéni vállalkozó vagy, a tapasztalatom azt, hogy nagyon sok esetben többes jogviszony áll fenn.

 

 • Többes jogviszony esetén jogviszonyonként kell rendelkezni a jogosultsági feltételekkel. Azaz minden egyes jogviszony esetén a szülést megelőző két éven belül (két szürke vonallal jelölve) rendelkezni kell legalább 365 naptári nap biztosításban töltött idővel, illetve a csed igénylés/szülés napján aktuális biztosításban töltött idővel.

 

 

 

 

Csed jogosultság speciális szabályok

 

A táppénz, csed, gyed összegét minden esetben abból a biztosítási jogviszonyból fogják megállapítani, amely biztosítási jogviszony a táppénz, csed, gyed igénylés napján fennáll. Ez azt jelenti, hogy a megszűnt munkaviszonyban, vagy más biztosítási jogviszonyban lévő jövedelmet nem veszik figyelembe, amikor a táppénz, csed, gyed összegét megállapítják. A táppénz, csed, gyed összegét kizárólag a jelenlegi egyéni vállalkozásból fogják megállapítani, amennyiben a jelenlegi egyéni vállalkozásod fog fennállni a táppénz, csed, gyed igénylés napján.

 

Vannak speciális szabályok a csed, gyed jogosultsága, összege szempontjából.

 

Amennyiben megszünteted az egyéni vállalkozásodat, és 30 naptári napon belül újra egyéni vállalkozást indítasz, akkor a megszűnt egyéni vállalkozást, és az új egyéni vállalkozást egy jogviszonynak tekintik, még abban az esetben is, ha esetleg kaptál álláskeresési támogatást a köztes (egyéni vállalkozás megszüntetése és az egyéni vállalkozás újraindítása közti időben) időszakban.

 

Példa: Több éve fennálló katás egyéni vállalkozásodat megszünteted 2022. január 31 -én. 2022. március 1-jén újraindítod az egyéni vállalkozást, de most már szja adózó egyéni vállalkozóként. Mivel a megszűnt katás egyéni vállalkozás utolsó napja, és az új szja adózó egyéni vállalkozás kezdő napja között kevesebb, mint 30 naptári nap szünet van, így egy jogviszonynak tekintik a két jogviszonyt, és a táppénz, csed, gyed összegének megállapításánál figyelembe veszik a katás jövedelmet is, ha a katás jövedelem a számítási időszakon belül lesz.

 

 

Külön szabályozzák azt a tb jogi helyzetet,  amikor passzív jogon vagy jogosult csed-re, illetve gyed-re.

 

 

Ha az egyéni vállalkozásod a szülés előtt 42 naptári napon belül szűnik meg, akkor még lehetőséged van passzív jogon csed-et igényelni, annak ellenére, hogy a csed igénylés napján már nem áll fenn az egyéni vállalkozásod. Ebben az esetben gyed-re már nem lennél jogosult.

 

Valószínűleg már látod, hogy milyen jelentősége van a biztosítási jogviszonynak, jogviszonyoknak, a megszűnt biztosítási jogviszonynak, jogviszonyoknak. A tbjog naptári nappal számol, így minden egyes naptári napnak jelentősége van. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a tényleges, személyre szabott adataid alapján állapítsd meg a jogosultsági feltételeket, a lehetőségeidet.

 

Bár a tudásanyag elején megadtam a biztosítási jogviszony lekérdezését, azért kiemelem mégegyszer. Az alábbi linken azt tudod megnézni, hogy milyen módon tudod lekérdezni a biztosítási jogviszonyokat: Biztosítási jogviszonyok lekérdezése

 

Vannak olyan élethelyzetek, amikor jelentősége van, hogy mikor szünetelt a biztosítási jogviszony, illetve milyen kóddal vagy bejelentve az adott biztosítási jogviszonyban.

 

Egy részletesebb lekérdezés lehetőségét tudod megismerni az alábbi linken:  Részletes biztosítási jogviszony lekérdezése