Ügyvezetés ellátása Csed folyósítás alatt

Társas vállalkozóként a társasági szerződés alapján az ügyvezetés kizárólag munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban látható el.   A megbízási jogviszonyt a jogszabály kötelezően tagi jogvisznynak minősíti abban az esetben, ha a társas vállalkozás tulajdonosa kizárólag ügyvezetést lát el megbízási jogviszonyban, vagy a személyes közreműködést (bevételszerző tevékenységet) munkaviszonyban látja el, és az ügyvezetést megbízási jogviszonyban.   Amennyiben…

Csed jogosultság munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Jogosult leszek-e csed-re, és gyed-re,  és ha igen, akkor mennyi lesz a csed, gyed összege, ha a bruttó bérem 570 000 Ft, és a szülés a munkaviszony megszűnését követő 34. naptári napon történt.     A csed, gyed jogosultságnak két feltétele van. Az egyik, hogy a kicsi születését megelőző két éven belül rendelkezni kell…