KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban


A GYED extra árnyalatai

Lassan már két hónapja, hogy folyamatosan kapom a kérdéseket miért nem írok a gyed extráról. Ennek semmi más oka nem volt, mint az, hogy amikor elolvastam a törvényjavaslatot, nagyon sok ellenmondást és bizonytalanságot találtam. Azóta több apró módosítás történt, aminek köszönhetően, most már körvonalazódnak a 2014. január 1-jén hatályba lépő rendelkezések. Ezek egy része az ún. gyed extrához kapcsolódik, más része pedig a táppénz, tgyás, gyed szabályainak módosítását, pontosítását foglalja magában. Legelőször talán azt kellene megnézni, hogy mit értünk Gyed extra alatt?   Ez a fogalom meghatározás egy több rendelkezést tartalmazó csomag összefoglaló neve. Nézzük meg mi található ebben a csomagban? Több ellátás egyidejű folyósítása Munkavégzés gyed, gyes folyósítás mellett Ikrek gyed jogosultsága Hallgatói gyed Családi adó- és járulék kedvezmény Munkába visszatérő kisgyermekes szülők foglalkoztatása után járó kedvezmény Nézzük meg sorban, hogy mit is tartalmaznak ezek a rendelkezések. Több ellátás egyidejű folyósítása Ez a rendelkezés sajnos, csak azon családokra vonatkozik, ahol az újabb gyermek 2013. december 31-e után születik.  Fontos kitétel az, hogy csak különböző korú gyermekek esetén van arra lehetőség, hogy egyidejűleg több ellátást folyósítsanak.  Ha ugyanazon gyermek jogán jogosult az igénylő egyidejűleg gyed-re vagy gyes-re, vagy táppénzre, akkor választani kell az ellátások közül. Példa:  H. Hanna 2012. december 12-én született gyermeke jogán gyermekgondozási díjra jogosult  2014. december 12 –ig. A család nagy örömére 2014. január 1-én megszületik a kistesó. Ebben az esetben a gyermekgondozási díj folyósítása mellett 2014. december 12-ig H. Hanna jogosult az első baba jogán gyermekgondozási díjra. Amennyiben H. Hanna újabb gyermeke 2013. december 31-én megszületik, akkor választania kell, hogy első gyermeke jogán továbbra is a gyermekgondozási díjat kéri vagy a második baba után igényli a terhességi gyermekágyi segélyt, de ebben az esetben a gyermekgondozási díjat le kell mondani a terhességi gyermekágyi segély igénylésének napjával. De mi van abban az esetben, ha iker terhesség esetén az ikrek közül az egyik baba még 2013. december 31-én 23 óra 57 perckor születik, míg a másik baba 2014. január 1-jén 0 óra 3 perckor születik és van a családban egy 20 hónapos gyermek? Ebben az esetben attól függően alakul az egyidejűleg történő többes ellátás folyósítás, hogy az édesanya az ikrek közül melyik gyermekre tekintettel adja be a tgyás igénylést. Ha a korábban született gyermek jogán, akkor le kell mondani az első gyermekre tekintettel folyósított gyed-et, ha a később született iker jogán igényli a tgyás-t, akkor pedig a tgyás mellett továbbra is jogosult gyed-re. H. Hanna gyermekgondozási díjban részesül, gyermeke...
Tovább

Családi adókedvezmény: álom vagy valóság

Meglepően merész kezdeményezés a kormány részéről az új család adókedvezmény előterjesztése. Az új, bővített családi adókedvezmény alapján, akár több tízezer forinttal kaphatnak kézhez többet havonta, azon három vagy több  gyermekes családok, akik eddig a bruttó jövedelem alacsony összege miatt nem tudták teljes mértékben érvényesíteni a családi adókedvezmény adta lehetőségeket. Az egy vagy két gyermekes családok számára a tervezet nem biztosít akkora lehetőséget, mint a több gyermekes családok esetén.   Az egy vagy két gyermekes családok adókedvezménye jelenleg is maximálisan kihasznált, hisz a gyermekenként realizálható 62 500 Ft-os adóalap kedvezmény összege, még a minimál bért sem éri el, így nagyon kevés azon családok száma, akik nem maximálisan tudják igénybe venni a családi adókedvezményt. A tervezet alapján a családi adókedvezményre jogosult személyek a jövőben az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból is le tudják vonni azt a részt, amit a jövedelemadóból nem tudtak érvényesíteni. Nézzük meg példával, hogy mit jelent ez. Jelenleg három gyermek esetén havonta 618 750 Ft adó alapig lehet a családi adókedvezményt figyelembe venni. Ezáltal maximum 99 000 Ft adót lehetett megtakarítani abban az esetben, ha a család rendelkezett ennyi jövedelemmel.  Ezt a plafont viszont a három gyermekes családok nagy többsége meg sem közelítette. Így számukra lényegesen nagy kedvezmény lenne, ha a családi adókedvezményt az egyéni járulékok terhére is figyelembe lehetne venni. Az egyéni járulékok mértéke jelenleg 18,5 %. Ez azt jelenti, hogy pl. egy 120 000 Ft-os br. bér esetén az eddigi 19 200 Ft-os adó megtakarítás (120 000*16%) helyett az új családi adókedvezmény alapján havonta  18 500 Ft-tal több maradna a pénztárcába. Azaz a nettó bér összege megegyezne a br. bér összegével.  Családi szinten vizsgálva ez akár egy teljes havi rezsi költsége is lehet. Személyes véleményként én csak annyit fűznék hozzá, hogy nem ártana azt is szabályozni, hogy ez a lehetőség, a pénzbeli ellátások igénybevételénél (táppénz, tgyás, gyed) milyen következményekkel járna, illetve az sem mindegy, hogy a későbbi nyugdíjalapunkat ez a lehetőség mennyire fogja...
Tovább

Családtámogatás a közösségi szabályok szerint

Az Európai Unió tagállamai saját hatáskörben döntenek arról, hogy kik tartoznak a társadalombiztosítási rendszerükbe, milyen feltételekkel, milyen ellátásokra jogosultak az adott személyek. A közösségi társadalombiztosítási rendelkezések csak koordinálják a tagállamok társadalombiztosítási szabályait. Ez azt jelenti, hogy egy eu állampolgár nem kerülhet hátrányba az adott tagállam polgáraival szemben. A közösségi szabályozás értelmében egy személy az illetékes tagállam jogszabályainak megfelelően jogosult családi ellátásokra a másik tagállamban lakó családtagjai után is, mintha a családtagok is a biztosítás szerinti tagállamban rendelkeznének lakóhellyel. Ha a biztosított személy több állam jogszabályai alapján jogosult családi ellátásokra, az érintett államok jogszabályai által előírt ellátási összegek közül a legmagasabbat kell kapnia, figyelemmel arra, hogy ugyanazon családtag után nem részesülhet kétszeresen családi ellátásokban. Azaz az ellátások nem halmozódhatnak. Ez abban az esetben fordulhat elő ha az apuka az egyik Eu tagállamban vállal munkát és ezáltal biztosított lesz, míg az anyuka Magyarországon biztosított és emellett Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel, a gyermek szintén Magyarországon marad, azaz nem költözik ki az egész család az adott Eu tagállamban. Ebben az esetben Magyarországon igényli a család a családtámogatási ellátást, de kiegészítésre jogosult az apuka biztosítása szerinti tagállamból, ha ott a családtámogatási ellátás magasabb, mint Magyarországon. Viszont ha az egész család kiköltözik az apuka biztosítása szerinti tagállamba, akkor a Magyarországi családtámogatási ellátást felfüggesztik és csak a kinti Eu tagállamban lesz a család családtámogatási ellátásra jogosult. A családi ellátások megállapításánál elsősorban a biztosítási elv érvényesül. A biztosítási elv és a területi elv ütközése esetében elsődlegesen a biztosítási elv alkalmazandó. Amennyiben csak a biztosítás alapján nincs lehetőség az illetékes tagállam megállapítására (mind a két tagállamban biztosítással rendelkezik) akkor a területi elv szerint, azaz a lakó- vagy tartózkodási hely alapján kell az illetékes hatóságról, valamint a családi ellátások megállapításáról rendelkezni. A lakó vagy tartózkodási hely a gyermek tartózkodási helye alapján kerül meghatározásra. A családtámogatás igényléséhez két nyomtatványra van szükség. Az E411-re, amely azt igazolja, hogy a kérvényező itthon milyen családtámogatási ellátásokra jogosult, illetve az E401-re, amely azt igazolja, hogy hányan laknak itthon egy háztartásban. Mindkét lap kettő, egy A és egy B részből áll. Az „A” részt annak az országnak a hatósága tölti ki, ahol a családtámogatást igényelték. Ebben csak személyi adatok szerepelnek, és arra szolgál, hogy a magyar hatóság felé jelezzék, hogy kiről kérnek adatot. Ezért a nyomtatványok „A” részét mindig a másik tagállam nyelvén töltik ki. A „B” részt itthon töltik ki. Magyarországon az E 401-et a népesség-nyilvántartást kezelő szerv ( a helyi önkormányzat) tölti ki....
Tovább

Hurrá még mindig dolgozhatok gyes mellett

2011. január 1 –jétől a gyes melletti munkavégzés lehetőségeit korlátozták. Most arról szeretnék írni, hogy mire kell vigyázni akkor ha a módosított jogszabály alapján a gyes-ben részesülő heti 30 órát meg nem haladó mértékben végezhet munkát.  Első ránézésre ez nem is olyan rossz, mert a napi 6 órás munkaidő és a gyes összege megegyezhet akár a teljes munkaidős bérrel. Ráadásul milyen jó,  hogy ezért kevesebbet kell dolgozni, többet lehet otthon lenni szemünk fényével. Érdekes módon nekem is hasonló alternatíva járt a fejemben, amikor azon gondolkoztam, hogy mi lenne a jó megoldás.  Én ekkor arra jutottam, hogy milyen jó lenne, ha a gyed lejárta után (és ebben az esetben mindegy, hogy mikor lett megszüntetve a gyed, csak két éves korban, vagy előtte bármikor) csak négy órában lehetne dolgozni a gyermek 3-4 éves koráig és a másik 4 óra bérét az állam fizetné bértámogatás címén.  Hasonló ez is, csak a munkabéren felüli részt gyes-nek hívjuk és összegben kevesebb. De ez csak egy kitekintés volt. Térjünk vissza arra, hogy a gyes melletti részmunkaidős munkavégzésnek milyen következményei lehetnek. Megnézzük munkajogi és tb jogi szempontból. A részmunkaidős munkavégzésnek feltétele a munkaszerződés módosítása. Munkaszerződést csak közös megegyezéssel lehet módosítani. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató nem megy bele  a részmunkaidős munkavégzésbe akkor a gyes-ben részesülő szülő nem tud munkát végezni.  Ez alól a közszféra a kivétel, de erről egy későbbi pontban írok.  Ebben az esetben két alternatíva van. 1.)     Lemondunk a gyes-ről. Valamint továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy munkát szeretnénk végezni. A munkáltatónak ebben az esetben kötelessége foglalkoztatni a szülőt. Azért írok szülőt, mert gyes-ben anyuka és apuka is részesülhet. Ez azért fontos, mert ha a munkáltató működésbeli okból (általában erre szoktak hivatkozni) nem tudja foglalkoztatni a szülőt állásidőre járó bért kell fizetnie legfeljebb a gyermek 3 éves koráig.  Mégpedig azért, mert a munkatörvénykönyve és a munkaszerződés alapján foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, illetve szintén a Munkatörvénykönyve alapján felmondási védelemben részesül a szülő gyes folyósítás nélkül is a gyermek 3 éves koráig. Fontos, hogy azt a  szülőt illeti meg a felmondási védelem aki utoljára részesült fizetésnélküli szabadságban.  Teljes munkaidőben való munkavégzés esetén a gyes-t át lehet adni nyugdíjas nagyszülőnek. A szülő munkaidejének hossza nem befolyásolja a nagyszülő gyes jogosultságát. 2.)     Maradunk gyes-en, mert nem akarjuk vagy szeretnénk a konfliktust a munkáltatóval felvállalni. Ebben az esetben titokban reménykedhetünk, hogy egy év múlva biztosan tudnak foglalkoztatni. Ilyen helyzetben  javasolt más munkahelyek  vagy az önállósodás, vállalkozás lehetőségeinek feltérképezése....
Tovább

Az Országgyűlés elfogadta a családtámogatási törvény módosító javaslatait – Gyes jogosultsága, Gyes melletti munkavégzés 2011 – től

Az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 69 ellenszavazattal  és 43 tartózkodással elfogadta a T/1813-as számú Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról  szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat alapján a gyermekgondozási segély (gyes) a gyermek 3 éves koráig jár. A törvényjavaslat visszamenőleg állítja vissza a gyes folyósítás hosszát, így a 2010. április 30-a után született gyermekek szülei is a gyermek 3 éves koráig vehetik igénybe a családtámogatási ellátást.   Ikergyermekek esetében továbbra is a tankötelessé válás évének végéig, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek esetében 10 éves korig folyósítható a gyermekgondozási segély. Ezzel párhuzamosan változik a gyes melletti munkavégzés szabályozása is.  A GYES-ben részesülő szülő 2011-től kereső tevékenységet • a gyermek egyéves koráig nem folytathat • a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy • időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik A törvényjavaslat  kedvezőbb szabályokat fogadott el az ikreket, illetve a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők esetén.   A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek szülei a gyermek  egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathatnak keresőtevékenységet. Ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után szintén  időkorlátozás nélkül folytatható keresőtevékenység azzal a feltétellel, hogy a gyermekgondozási segélyben részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén csak egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre. Kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet. A gyes mellett folytatható keresőtevékenység szabályainak változásával összhangban módosul a nagyszülő gyes melletti keresőtevékenységének szabályozása is.  A nagyszülő keresőtevékenységet  a gyermek harmadik életévének betöltését követően,  heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat. Otthon végzett munka esetén nincs idő korlátja a keresőtevékenység folytatásának. Fontos kiemelni, hogy a nagyszülő gyes-re történő jogosultságát nem befolyásolja az, hogy a szülő munkaideje a heti 30 órát meghaladja. Így a nagyszülő akkor is jogosult gyermekgondozási segélyre, feltéve ha a többi jogosultsági feltétellel rendelkezik ha a szülő teljes munkaidőben dolgozik. A gyermekgondozási segély folyósítási idejének visszaállításával összhangban a gyermeknevelési támogatás (Gyet) újra a gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. A Gyet-ben részesülő személy szintén heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet vagy ha a munkavégzés otthonában történik akkor időkorlátozás nélkül. A Törvényjavaslat bevezeti az örökbefogadó által igényelhető gyermekgondozási segély jogintézményét. A módosításnak köszönhetően a 10. életévét még be nem töltött gyermek örökbefogadását követően az örökbefogadó szülő 6 hónap időtartamban jogosult gyermekgondozási segély igénybevételére. Az örökbefogadói GYES-ben részesülő szülő szintén heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet. Az elfogadott törvényjavaslat alapján a gyermekgondozási...
Tovább

GYES melletti munkavégzés 2011 – től

Elfogadásra vár a T/1813 módosító törvényjavaslat, mely többek között a gyes folyósítás 3 éves korig történő visszaállítását, illetve a gyes melletti munkavégzés módosított szabályait is magában foglalja. A törvényjavaslat visszamenőleg állítja vissza a gyes folyósítás hosszát, így a 2010. április 30-a után született gyermekek szülei is a gyermek 3 éves koráig vehetik igénybe a családtámogatási ellátást.  Ezzel párhuzamosan változik a gyes melletti munkavégzés szabályozása is. A GYES-ben részesülő szülő 2011-től kereső tevékenységet • a gyermek egyéves koráig nem folytathat • a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy • időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik A GYES melletti munkavégzés szabályainak változása az örökbefogadó szülő kereső tevékenységére is vonatkozik. A GYES  igénybe vétele nagyszülő vonatkozásában kedvezőbb lesz. Először nézzük meg a nagyszülő gyes jogosultságát. A nagyszülő abban az esetben lesz jogosult gyes-re ha a szülő is rendelkezik a jogosultsági feltétellel. A nagyszülő gyes-re való jogosultságánál  problémát okozhatott volna a szülő munkavégzésének heti 30 órára történő korlátozása. Hiszen ha a szülő munkaideje a heti 30 órát meghaladja a gyes-re történő jogosultság nem áll fenn. A törvényalkotó áthidalta ezt a problémát azzal, hogy a nagyszülő jogosultságánál kivette a szülők munkaidejét, mint korlátozó tényezőt. Ennek köszönhetően a nagyszülő jogosultságát nem befolyásolja az ha a szülő munkaideje a heti 30 órát meghaladja.  További kedvezmény az, hogy a nagyszülő a gyermek 3 éves kora után az eddigi heti 20 óra helyett szintén heti 30 órában végezhet kereső tevékenységet vagy időkorlátozás nélkül dolgozhat ha a munkavégzés otthonában történik. A módosító törvényjavaslat alapján a kiskorú szülő gyermekének GYES-ben részesülő gyámja továbbra is időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. Változik a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő kereső tevékenységének ideje is. A GYET-ben részesülő szülő szintén heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet az eddigi heti 20 órával szemben, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. Új támogatási forma az örökbefogadó szülő GYES-re való jogosultsága. A javaslat  szerint  10 évesnél fiatalabb gyermek örökbefogadása esetén a szülő 6 hónap GYES-t vehet igénybe. Ha a törvényjavaslat elfogadásra kerül a teljes munkaidőben foglalkoztatott GYES-ben részesülő munkavállalóknak 2011 – ben a törvény hatálya lépésekor döntenie kell arról, hogy  teljes munkaidőben dolgozik tovább és lemond a GYES-ről, vagy  részmunkaidőben alkalmazzák és tovább folyósítják mellette ellátását.  Utóbbi esetben célszerű a munkaszerződést úgy módosítani, hogy a részmunkaidő csak a gyes folyósítás ideje alatt áll fenn. A gyes folyósítás végét követően a munkaidő visszaáll az eredeti teljes munkaidőre....
Tovább


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás