KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban


Több ellátás egyidejű folyósítása

Ebtv. 39. §780 (1)781 Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre, csecsemőgondozási díjra, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint – az e törvényben foglalt kivételekkel – csak az egyik ellátást veheti igénybe. Vajon mit is jelenthet ez? Azt jelenti, hogy ha bármilyen biztosítást megalapozó jogviszonyban állsz és egyidejűleg jogosult vagy táppénzre és csed-re, vagy táppénzre és gyed-re akkor csak az egyik ellátást veheted igénybe, mégpedig azt, amelyiket választod. Nézzük meg biztosítási jogviszonyonként. – Munkaviszonyban dolgozol és egyidejűleg jogosult vagy táppénzre és csed-re vagy táppénzre és gyed-re akkor választanod kell az ellátások között. – Egyéni vállalkozó vagy és egyidejűleg jogosult vagy táppénzre és csed-re, vagy táppénzre és gyed-re, akkor választanod kell az ellátások között. – Társas vállalkozó vagy és egyidejűleg jogosult vagy táppénzre, és csed-re vagy táppénzre és gyed-re, akkor választanod kell az ellátások között. – Megbízási jogviszonyban dolgozol és egyidejűleg jogosult vagy táppénzre és csed-re vagy táppénzre és gyed-re, akkor választanod kell az ellátások között – Pénzbeli járulék fizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő vagy és egyidejűleg jogosult vagy táppénzre és csed-re vagy táppénzre és gyed-re, akkor választanod kell az ellátások között. Mikor fordulhat elő, hogy egyidejűleg jogosult vagy ellátásokra? Hát például akkor ha csed-en vagy gyed-en vagy és Te vagy a csemetéd beteg lesz vagy veszélyeztetett terhes leszel, ezért az orvos keresőképtelennek nyilvánít. De olyan is lehet, hogy veszélyeztetett terhesség miatt táppénzen vagy, szülsz, de a szülés után valami nem OK, ezért saját jogon továbbra is keresőképtelen maradsz – itt már nem a veszélyeztetett terhesség a kód, hanem egyéb betegség -. Fontos, hogy a jogszabály kiemeli, hogy a választás alapján jár a különböző ellátás. Azt pedig Te döntöd el, hogy az egyidejűleg járó ellátások közül melyik ellátást szeretnéd igénybe venni. A választás lehetősége a munkaviszonyban állóknál gondot szokott okozni. Ott valahogy sérül a választás lehetősége. Ennek oka, hogy nagyon sok esetben az Mt-ben leírt fizetés nélküli szabadság megszüntetésének szabályát akarják alkalmazni akkor is, amikor a fizetés nélküli szabadság megszüntetése a keresőképtelenség miatt történik. Mit is mond ki az Mt? Azt mondja ki, hogy a fizetés nélküli szabadság a magánszemély nyilatkozata szerinti időpontban szűnik meg, de legkésőbb a nyilatkozat közlésétől számított 30. napon. Ha viszont a munkáltató ragaszkodik a 30 naphoz, akkor nincs mit tenni, ehhez joga van ! Én úgy gondolom, hogy ez a paragrafus a munkába álláshoz kapcsolódik, nem pedig az Eb törvény szerinti ellátások közötti választás lehetőségéhez. Bár hozzá kell tenni azt is,...
Tovább

Tudod-e, hogy van jelentősége, hogy mikor indul az egyéni vállalkozás vagy a tagi jogviszony vagy mikor indul a táppénz vagy éppen a szülési szabadság?

Bizony-bizony van jelentősége. Ha például a szülés várható időpontja  szeptemberre esik és szeptemberben születik meg a pocaklakó, akkor ha az egyéni vállalkozás vagy a tagi jogviszony június 1-je előtt vagy legkésőbb június 1-jén indul, akkor a csed alapja bruttó 241 500 Ft lesz. Ha viszont június 1-je után indul, akkor pedig 191 250 Ft, függetlenül attól, hogy mennyi volt a tényleges jövedelmed. De olyan is lehet, hogy a szülés várható időpontja hónap elejére esik vagy hónap végére esik, a szülés időpontja viszont vagy átcsúszik a következő hónapra vagy korábban történik. Ebben az esetben is nagyon könnyen előfordulhat, hogy a  szülés időpontjának függvényében az irányadó időszak változása miatt könnyen lehet jelentős jövedelmet veszíteni. Az is előfordulhat, hogy a számítási időszak szabályai miatt meghatározott jövedelmek kívül esnek a csed és/vagy gyed számítási időszakán. 2015. január 1-től az ellátások alapját úgy állapítják meg, hogy az adott ellátás igénylésétől visszaszámolnak három hónapot és a harmadik hónap utolsó napjától visszafele kezdik keresni a bérezett napokat. Az ellátások összegét az alapján állapítják meg, hogy hány bérezett napot találnak az adott ellátás igénylését megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele. Különböző számítási időszakok vannak, attól függően, hogy hány bérezett nap található az irányadó időszakon belül. Ez azt jelenti, hogy amikor a táppénz igénylés történik, attól a hónaptól visszaszámolnak három hónapot és a harmadik hónap utolsó napjától visszafele fogják keresni a bérezett napokat. Amikor a csed igénylés történik, attól a hónaptól visszaszámolnak három hónapot és a harmadik hónap utolsó napjától visszafele fogják keresni a  bérezett napokat. Amikor a gyed igénylés történik, attól a hónaptól visszaszámolnak három hónapot és a harmadik hónap utolsó napjától visszafele fogják keresni a bérezett napokat. Fentiek azt jelentik, hogy mind a három ellátásnak – táppénz, csed, gyed – különböző lesz a számítási időszaka, attól függően, hogy az adott ellátás mikor fog indulni. Ezért nem mindegy, hogy mikor indul a táppénz, mikortól veszed igénybe a szülési szabadságot, amely alatt a csed-et folyósítják, illetve mikortól történik a gyed igénylése. Bármennyire hihetetlen, tudod befolyásolni az ellátások számítási időszakát azzal például, hogy nem július 25-től mész táppénzre, hanem augusztus 1-től.   De az is lehet, hogy a csed-et, nem a szülés napjával, hanem a szülés várható idejét megelőző – 28 naptári napon belül kéred. Erre lehetőséged van. A gyed-et sem kötelező a csed lejártát követő naptól igényelni, megteheted azt is, hogy kiveszel pár nap szabadságot vagy éppen gyes-t igényelsz, ha neked az előnyösebb, hogy a gyed-et a következő...
Tovább

Mielőtt külföldre mész dolgozni, nem árt ha tudsz róla

Eldöntötted, hogy külföldre mész dolgozni. Nem tudod, hogy a lakcím bejelentéssel mi legyen. Előbb olvasd el ezt és utána döntsél! Tisztelt Ügyfelünk! A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (5) bekezdése alapján állásfoglalás helyett – mivel arra jogosultságunk nem terjed ki – a levelében részletezett körülmények alapján általánosságban az alábbiakról tájékoztatjuk. A Tbj. 39. § (2)-(3) bekezdései alapján az a BELFÖLDI SZEMÉLY, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-w) pontja, valamint a 13. § szerint sem jogosult, köteles a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. A kötelezettség TOVÁBBI FELTÉTELE, hogy a természetes személy A BEJELENTKEZÉSÉT MEGELŐZŐEN MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL LEGALÁBB EGY ÉVE a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint bejelentett szálláshellyel rendelkezik Magyarország területén. Az egyéves időtartamba beleszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem rendelkezik adattal, a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet, illetve a szálláshellyel kapcsolatos idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervet, a lakcímre vonatkozó adatok közlése érdekében. A Tbj. 4. § u) pontja alapján belföldi személynek minősül: 1. Magyarország területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy, 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 3. a hontalan. Tehát a természetes személy a Tbj. 39. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételek hiányában egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésével nem válhat a Tbj. 16. § (1) bekezdés r) pontjára tekintettel egészségügyi szolgáltatásra jogosulttá. A Tbj. 12. §-a szerint a 11. §-ban meghatározott (biztosítási kötelezettség alá nem eső) személyek társadalombiztosítási ellátására a 34-35. § rendelkezései szerint megállapodást lehet kötni. A Tbj. 34. § (10)-(11)...
Tovább

Amerikában éltem a kisfiam két éves koráig… hogyan alakul a csed, gyed jogosultság?

A kismama személyre szabott elemzést kért. Az adatok átnézését követően írtam a következő választ. Remélem tanulságul szolgál. Sajnos nem tudok segíteni, nincs lehetőség sem Nálad, sem a párodnál kihozni a csed, gyed jogosultságot. Viszont szeretnélek tájékoztatni arról, hogy rosszul tájékoztattak. A családtámogatási ellátás felfüggesztése kizárólag Eu, illetve EGT tagállamban történő tartózkodás esetén lép hatálya a koordinációs rendelet hatálya alapján. A csed anyasági ellátásnak számít, a gyed családtámogatási ellátásnak minősül, de kizárólag a koordinációs rendelet alapján.  3 államra nem vonatkozik a koordinációs rendelet. Ez azt  jelenti, hogy a csed-et és a gyed-et folyósítani kellett volna, függetlenül attól, hogy Amerikában éltetek. Sőt a csed, gyed folyósítás kapcsán egészségügyi ellátásra is a jogosultság fennállt, nem kellett volna fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Amennyiben a gyed-et folyósították volna, akkor most jogosult lennél csed-re és gyed-re is, mivel a jogosultságot a szülést megelőző két éven belül vizsgálják. A félretájékoztatás miatt a veszteséged a kisfiad jogán járó két éves ellátás – csed, gyed -, valamint a most született baba jogán járó csed, gyed folyósítás összege. Ez nagyjából 9 millió forint. Az ellátás folyósítása nélküli fizetés nélküli szabadságot a gyes első napjától kellett volna indítani, ha nem állt volna  munkába. Ennek oka, hogy a családtámogatási törvény kimondja, hogy gyes csak annak jár, aki életvitelszerűen Magyarországon él. Sajnálom, hogy rossz híreket kellett közölnöm. Esetleg, ha a munkahely javasolta a fizetés nélküli szabadságot, akkor érdemes megkérdezni, hogy ezek után a kieső jövedelmet nem akarják-e pótolni. Mivel nem tudok  érdemben segíteni, így nincs munkadíj fizetési kötelezettséged. Üdvözlettel: Horváthné R....
Tovább

Kinek a neve jut először eszedbe, amikor egy adott területen bajban vagy?

Valaki feltörte a honlapomat és tropára tette az egész oldalt. Tegnap előtt este vettem észre. Levert a víz, mert szó szerint gallyra tette az egész oldalt. Az első gondolatom rögtön az volt, hogy holnap felhívom Ádámot. Már nagyon régóta együtt dolgozunk és mindig őt keresem, ha a honlappal kapcsolatkos fejlesztés, kérdés felmerül vagy bármilyen számítástechnikai feladatot, problémát meg kell oldani. Előtte jó pár informatikus “szakembert” elfogyasztottam. Emlékszem, amikor a kezdetek kezdetén a honlapomat csináltattam, akkor kb. fél évet vártam, mire megkaptam az eredményt. Később tudtam meg Ádám oktató videóiból, hogy ez a munka maximum egy órás volt. Igaz, akit felkértünk a páromnak volt valamilyen ismerőse és ha jól emlékszem nagyon minimális díjat kért a munkájáért. Akkor még azt gondoltam, hogy bár ennyi a díja, mégis minőségi szolgáltatást fogok kapni érte, úgy fog dolgozni, hogy az Én érdekeimet is teljes mértékben figyelembe veszi. Tévedtem. Nem hiába mondja Barazsy Ákos – múlt héten kaptam meg a könyvét, a Bevétel erősíti a szabályt, de már legalább kétszer elolvastam -, hogy “az olcsó a drága”. Igaz, akkor még nem tudtam, hogy nem csak a munkáját, a kihozott értéket kell megfizetnem az adott vállalkozónak, hanem azt is, hogy tisztességesen fenn tudja tartani a vállalkozását. Meg tudja fizetni az adókat, tisztességes fizetést tudjon kivenni legálisan, a jogszabályoknak megfelelően, irodát tudjon bérelni, annak a rezsi költségét ki tudja termelni, fejlessze magát, azaz járjon konferenciákra, vegyen szakkönyveket, szakfolyóiratokat, mindig a leghatékonyabb, legjobb eszközökkel dolgozzon és Nekem is a legjobb megoldásokat javasolja. Elkanyarodtam egy kicsit az eredeti témától, de nem véletlen. Ádám, ahogy eddig is, azonnal cselekedett, mert látta, hogy sos esetről van szó. És ezt szeretem benne. Elérhető, de ha nem, akkor biztos lehetek benne, hogy visszahív. Sürgős probléma esetén azonnal előre sorolja a problémát – tegnap estére már rendben volt az oldalam -. Biztos lehetek benne, annak ellenére, hogy nem értek a munkájához, hogy nem ver át. Nem csinál és nem számlázz ki olyan plusz megoldandó feladatokat, amire nincs szükségem. Az én érdekeimet nézi, abból a legjobbat hozza ki és nem használja ki, hogy nem értek az adott területhez. Természetesen Nekem eszembe sem jut, hogy a rám fordított idejét és tudását magától értetődőnek vegyem, így soha fel nem merül”t” a részemről, hogy ingyen várjam el tőle a segítséget. Miért? Mert lehet, hogy neki egy mondat, vagy 5-10 perc az egész, Nekem viszont a teljes káoszt tudja okozni, ha nem tudom megoldani. Próbálhatom én akár heteken, hónapokon...
Tovább

GYED extra a gyakorlatban

Legelőször talán azt kellene megnézni, hogy mit értünk Gyed extra alatt. Ez a fogalom meghatározás egy több rendelkezést tartalmazó csomag összefoglaló neve. Nézzük meg mi található ebben a csomagban. Több ellátás egyidejű folyósítása Munkavégzés gyed, gyes folyósítás mellett Ikrek gyed jogosultsága Hallgatói gyed Családi adó- és járulék kedvezmény Munkába visszatérő kisgyermekes szülők foglalkoztatása után járó kedvezmény Nézzük meg sorban, hogy mit is tartalmaznak ezek a rendelkezések. Több ellátás egyidejű folyósítása Fontos kitétel az, hogy csak különböző korú gyermekek esetén van arra lehetőség, hogy egyidejűleg több ellátást folyósítsanak. Ha ugyanazon gyermek jogán vagy jogosult egyidejűleg gyed-re vagy gyes-re, vagy táppénzre, akkor választanod kell az ellátások közül. Példa: Hanna 2015. december 12-én született gyermeke jogán gyermekgondozási díjra jogosult 2017. december 12 –ig. A család nagy örömére 2017. május 4-én megszületik a kistesó. Ebben az esetben a gyermekgondozási díj folyósítása mellett Hanna jogosult a második baba jogán csed-re, majd gyed-re is. Hanna gyermekgondozási díjban részesül, veszélyeztetett terhessége miatt táppénzre jogosult. Választania kell, hogy marad továbbra is gyed-en vagy a gyed-et lemondva táppénzt igényel. Viszont, ha Hanna a gyed folyósítással egyidejűleg dolgozik, akkor nem kell lemondani a gyed-ről. Ebben az esetben jár a gyed és jár a táppénz is. Az is lehetőség, hogy amennyiben Hanna úgy dönt, hogy gyed/gyes folyósítás mellett dolgozik és gyermeke, akinek a jogán gyed-en/gyes-en van beteg lesz, az apa is igényelhet gyerekápolási táppénzt. Munkavégzés gyed, gyes folyósítás mellett A gyed melletti munkavégzés lehetősége egy nagyon nagy kedvezmény. A korábbi években a gyes melletti munkavégzés szabályai is változtak, vagy korlátozták a teljes munkaidőben történő munkavégzést vagy lehetővé tették. Most már nemcsak gyes mellett, hanem gyed mellett is lehet időkorlátozás nélkül dolgozni. Gyes folyósítás esetén akkor, ha a baba betöltötte a fél évet, gyed folyósítás esetén pedig a gyed folyósítás első napjától. További érdekesség, hogy amennyiben gyed mellett munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban dolgozol, akkor minden járulékot az általános szabályok szerint kell megfizetni. Míg ha egy egyéni vagy társas vállalkozó folytatja a vállalkozási tevékenységet, nem kell megfizetnie a gyed folyósítás alatt a minimum járulék alap után a járulékokat, azaz csak abban az esetben van járulékfizetési kötelezettség, ha van vagy tagi jövedelem vagy vállalkozói kivét a vállalkozási formától függően. Ez egy lehetőséget jelenthet azon anyukák, apukák számára, akik most döntik el, hogy saját vállalkozást indítanak, mivel úgy gondolják, hogy a babázás után már nem alkalmazottként, hanem saját lábon szeretnének érvényesülni. Arra viszont vigyázni kell, hogy itt nem csak a járulékfizetés mentességét kell figyelembe venni,...
Tovább

1. oldal, ennyiből: 1312345...10...Utolsó »

Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás