KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban

Terhességi gyermekágyi segély jogosultsága és összege 2010. május 1. után

2010. május 1-jétől jelentősen módosultak az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak szabályai.  Szerencsére a terhességi gyermekágyi segély szabályaiban csak a jogosultsági feltétel változott. Nézzük meg részletesen, hogy mit is jelent ez.

A terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadság alatt járó keresetpótló pénzbeli juttatás. Amikor a kismama az igénybejelentést benyújtja az illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnak vagy a Tb kifizetőhelynek két feltételt kell  a jogosultsághoz megvizsgálni.  Az első feltétel az, hogy a szülő nő a szülést közvetlenül megelőző két éven belül rendelkezzen 365 naptári nap biztosításban töltött idővel. Ezt nevezik az ún. előzetes biztosításnak.  Ez lehet munkaviszony, vállalkozási jogviszony, megbízási jogviszony (ha vonnak belőle pénzbeli egészségbiztosítási járulékot), álláskeresési támogatás. Az előzetes biztosítási időbe az egy évnél hosszabb  nappali tagozatos hallgatói jogviszonyból 180 naptári nap is beleszámít, annak ellenére, hogy a nappali tagozatos diák  csak a hallgatói jogviszonya alapján nem számít biztosítottnak. A második feltétel, hogy a szülés a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül, illetve a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül következzen be.   A szülés napján fennálló, illetve megszűnő  biztosításnak  az előbbiek közül bármelyik jogviszony megfelel, kivéve a hallgatói jogviszony.

Mind a két jogosultsági feltételnek (előzetes biztosítás két éven belül és aktuális biztosítás) teljesülnie kell ahhoz, hogy a kismama a tgyás-ra jogosult legyen. Ha a  két feltétel közül bármelyik hiányzik a jogosultságot már nem lehet megállapítani.

A jogosultsági feltétel megállapításánál a biztosítási idők folyamatosságát nem kell vizsgálni. A feltétel csak az, hogy a szülést megelőző két éven belül a szülő nő rendelkezzen legalább 365 nap biztosításban töltött idővel.  Ha a szülő nő a szülési szabadság kezdetekor nem rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel, de legkésőbb a szülés napjáig megszerzi a szükséges biztosítási időt, a terhességi gyermekágyi segélyre a szülési szabadság kezdetétől visszamenőleg is jogosulttá válik.

Az előzetes biztosítási időket a szülés napjához igazodóan kell vizsgálni. A jogosultsághoz szükséges 365  naptári nap biztosítási idő megállapításánál figyelembe kell venni:

  • a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét
  • közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot
  • rehabilitációs járadék folyósítási idejét

Terhességi gyermekágyi segély folyósításának korlátozása

A biztosítottnak nem jár terhességi gyermekágyi segély:

  • Arra az időszakra, amelyre a szülő nő teljes keresetét megkapja. Amennyiben keresetét csak részben kapja meg, úgy a terhességi gyermekágyi segély az elmaradt keresete után illeti meg
  • Ha bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, hatósági engedélyez kötött kereső tevékenységét személyesen folytatja. Kivéve ha a biztosított szerzői jog védelme alatt álló alkotásért díjazásban részesül, illetve személyi jövedelemadó mentes tiszteletdíjban részesül

Az ellátás folyósítását csak a díjazás ellenében végzett tevékenység korlátozza. Egyéni vállalkozó esetében ha az egyéni vállalkozó alkalmazottal, segítő családtaggal folytatja a vállalkozást az az ellátás folyósítását nem befolyásolja. Szintén nem korlátozzák az ellátás folyósítását ha társas vállalkozó személyesen közreműködő tagja üzletvezető tevékenységére tekintettel díjazás nélkül számlát állít ki, megrendelést, szerződést ír alá, bért fizet ki.

  • Ha a szülő nő részére gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást folyósítanak
  • Bedolgozónak terhességi gyermekágyi segély csak az anyag visszaszolgáltatásának napjától jár

Terhességi gyermekágyi segély összege

A terhességi gyermekágyi segély összegét  a táppénz szabályok alapján állapítják meg, ha van az irányadó időszakban legalább 180 naptári napi pénzbeli járulékfizetésre kötelezett jövedelem. Az irányadó időszakon belül a számítási időszakot azt határozza meg, hogy hol található a 180 naptári napi jövedelem. Ha az igénylést, szülést megelőző évben van legalább 180 naptári napi jövedelem akkor kötelezően az igénylést megelőző év lesz a terhességi gyermekágyi segély alapja. Ha az igénylést megelőző évben nincs 180 bérezett naptári napi jövedelem, de az igényléstől  közvetlenül visszafele van, akkor az igényléstől visszafele számolnak 180 naptári napi jövedelmet és ebben az esetben  a 180 naptári napban található jövedelem lesz az ellátások alapja.

Példa:

Biztosított munkaviszonyban áll 2001 – től jelenleg is. Szült 2010. május 7 – én.  Táppénzen volt 2009. november 25 – től. 2009-ben korábban nem volt táppénzen.

2009. évi jövedelme 2009. január 1 – től – november 24 – ig :  1 825 978 Ft

Jutalom az első féléves munkáért, ami 2009. júliusban  volt kifizetve 350 000 Ft

Irányadó időszak: 2009. január 1 – től 2010. május 6.

Számítási időszak: 2009. január 1 – től 2009. november 24 – ig

Rendszeres jövedelem napi átlaga: 1 825 978/328 = 5 567,00,- Ft

Nem rendszeres jövedelem napi átlaga: 350 000/328=1 067,07,- Ft

Naptári napi átlagjövedelem: 5 567,00 + 1 067,07 = 6 634,07,- Ft

Tgyás naptári napi bruttó összege: 6 634,07*70% = 4 643,84,- Ft

Példa:

Biztosított munkaviszonyban áll 2001 – től jelenleg is. Első babáját szülte 2008. május 7 – én.  2. baba születésének időpontja 2010. július 12-e.  Gyed-ben részesült 2009. július 31 – ig. Augusztus 1 – én újra munkába áll.  2010.  április 18 -ig dolgozott.  Az orvos keresőképtelen állományba vette 2010. április 19 – től. A betegszabadság lejárta után 2010. május 8 – tól táppénzt folyósítottak szülésig.

2009. évi jövedelme 2009. augusztus 1 – től – december 31  – ig :  2 280 000 Ft

2010. évi jövedelme január 1 – től május 7 – ig: 1 932 571 Ft-ot. (127 naptári nap)

Mivel 2009 – ben nem volt 180 bérezett naptári napi jövedelme, a tgyás összegét a szülést közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem figyelembe vételével kell a  megállapítani.

Irányadó időszak: 2009. január 1 – től 2010. május 7.

Számítási időszak: 2009. november 9 – től 2010. május 7 – ig

Rendszeres jövedelem naptári napi átlaga: 2 736 000/180 = 15 200,- Ft

Tgyás naptári napi bruttó összege: 15 200*70% = 10 640,- Ft

Ha nincs az irányadó időszakban legalább 180 bérezett naptári napi jövedelem, akkor a tgyás alapja maximum a mindenkori minimálbér kétszerese lehet. Ez azt jelenti, hogy  ha 1-179 naptári napot dolgozik/szabadságot vesz ki a kismama akkor  a mindenkori minimálbér kétszerese lehet maximum a tgyás alapja, feltéve ha két éven belül rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel. Ebben az esetben az átlagbérből megállapított napi átlagot az éppen aktuális minimálbér kétszereséhez viszonyítják  és ha a tényleges jövedelem napi átlaga meghaladja a minimálbér kétszeresének napi átlagát akkor a minimálbér kétszeresének napi átlaga lesz az ellátás alapja. Ez idén  br. 156 000 Ft.  Azoknak akiknek kevesebb a bére , mint a minimálbér kétszerese természetesen a tényleges jövedelmet veszik figyelembe.

Példa:

A biztosított 2010. augusztus 5 – én újra szült. 2009. január 1 – től 2010. május 2 -ig GYED-ben részesült. 2010. május 3 – tól kiveszi a felhalmozódott szabadságot., majd szülésig munkába áll.  Szerződés szerinti bér 500 000 Ft.

Irányadó időszak: 2009. január – től 2010. augusztus 4.

Számítási időszak: 2010. május 3 – tól 2010. augusztus 4.

2010. évi jövedelme: május 3 – tól augusztus 4 -ig: 1 568 182,- Ft

Rendszeres jövedelem naptári napi átlaga: 1 568 182/94=16 682,78,- Ft

Minimál bér kétszeresének 30-cad része: 4 900,- Ft

Mivel szülésig a kismama nem rendelkezett 180 bérezett naptári napi jövedelemmel, így a tgyás alapja a minimál bér kétszerese lesz, ami 2010-ben br. 147 000 Ft.

Példa:

A biztosított 2010. augusztus 5 – én újra szült. 2009. január 1 – től 2010. május 2 -ig GYED-ben részesült. 2010. május 3 – tól kiveszi a felhalmozódott szabadságot. Szerződés szerinti bér 100 000 Ft.  A tgyás alapja a  tényleges jövedelme lesz.

Gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülő biztosított szülő nő tgyás jogosultsága

Amennyiben a biztosított nem rendelkezik tényleges jövedelemmel, mert gyed-be, gyes-be szül bele akkor a tgyás alapját a szerződés szerinti béréhez viszonyítva állapítják meg. Ha a szerződés szerinti bérének 30-cad része meghaladja a minimál bér kétszeresének harmincad részét, akkor a minimál bér kétszerese lesz a tgyás alapja. Ha a szerződés szerinti jövedelem alacsonyabb mint a minimál bér kétszeresének összege, akkor a tényleges szerződés szerinti jövedelem lesz a tgyás alapja.

Egyéni és társas vállalkozók esetében tényleges jövedelem hiányában a tgyás alapja a  jogosultság kezdő napján érvényes minimál bér lesz.

Amennyiben a szülő nő a gyed, gyes folyósítás helyett a tgyás-t igényli, az igénylést megelőzően a gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási segélyt írásban, tértívényes levélben le kell mondania. A tgyás-t addig nem állapítják meg, míg az előző ellátás folyósítása nincs lemondva.

Egyidejűleg fennálló többes jogviszonyos tgyás jogosultsága

Egyidejűleg fennálló többes jogviszony esetén a tgyás jogosultságát jogviszonyonként külön- külön kell megállapítani.  Minden egyes jogviszonyban rendelkezni kell a jogosultsági feltételekkel, az ún. előzetes biztosítás, illetve legalább a tgyás igénylés napján fennálló aktuális biztosítás. A jogosultsági feltételen kívül fontos kritérium, hogy a biztosított az adott jogviszonyokban kötelezett legyen pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. Amennyiben a biztosított nem kötelezett pénzbeli járulék fizetésére akkor a pénzbeli ellátást nem lehet megállapítani. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a biztosított rendelkezik legalább 36 órás munkaviszonnyal is.

Munkanélküli ellátásban részesülő jogosultsága

Az a biztosított, aki rendelkezik a tgyás jogosultsági feltételével és  az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósítása alatt szül, illetve a ellátás megszűnését követő 42 napon belül szül jogosult a tgyás igénybevételére. A tgyás összegének kiszámításánál a táppénz szabályokat alkalmazzák, ha a biztosított rendelkezik az irányadó időszakban legalább 180 bérezett naptári napi jövedelemmel. Ha a biztosított nem rendelkezik az irányadó időszakban legalább 180 naptári napi jövedelemmel a tgyás alapját a jogosultság kezdő napján érvényes minimál bér kétszeresének figyelembevételével kell megállapítani, azonban az ellátás alapja nem haladhatja meg a munkanélküli ellátás alapját képező átlagkereset 30-cad részét.  Tényleges jövedelem hiányában szintén a minimál bér kétszeresének egy napi átlagát viszonyítják a munkanélküli ellátás alapját képező átlagkereset 30-cad részéhez. Amelyik a kisebb az lesz a tgyás alapja.


Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé.


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás