KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban

Társas vállalkozó biztosítása


 

Társas vállalkozó esetén a biztosítást a társadalombiztosítási jog alapján a személyes közreműködés alapozza meg.  A tagsági jogviszony önmagában nem keletkeztet biztosítást.  Ezen felül 2006. július 1-jétől szétvált az ügyvezetői, képviseleti illetve az adott társaság tevékenységében ténylegesen részt vevő vállalkozó fogalma.  A Tbj.  bevezette a társas vállalkozás, illetve a társas vállalkozó fogalmát.

A Tbj. 4 § c.) pontja alapján társas vállalkozás:

 • a közkereseti társaság
 • a betéti társaság
 • a korlátolt felelősségű társaság
 • a közös vállalat
 • az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is

Előbb felsorolt társas vállalkozások esetében az előtársaságként történő működés időszakában is.

 • a szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda
 • a gépjárművezető-képző munkaközösség
 • az oktatói munkaközösség
 • az ügyvédi iroda, közjegyző iroda
 • a végrehajtó iroda
 • az egyéni cég

A Tbj. 4§ d.) pontja alapján társas vállalkozó:

 • A  betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság tevékenységében (ideértve az előtársasági időszakot is) ténylegesen és személyesen közreműködik és ezt nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.
 • A szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik.
 • Az ügyvédi iroda, a közjegyző iroda, a végrehajtó iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja
 • Az egyéni cég tagja

Fenti jogszabály módosulás azt eredményezte, hogy a korlátolt felelősségű társaság, a közkereseti társaság, illetve a betéti társaság nem minden természetes személy tagja vált biztosítottá.  Mai napig problémát okoz a társas vállalkozó biztosításának meghatározása. Társas vállalkozóként biztosított az a társas vállalkozó, aki a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik. A társas vállalkozás azon tagjai akik csak tőkét fektetnek be egy  társaságba, de a társaság tevékenységében nem vesznek részt nem válnak biztosítottá, így járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik.

Fontos kiemelni, hogy a képviselet, ügyvezetés nem alapozza meg a személyes közreműködést. Ahhoz, hogy a társaság tagja a képviselet, illetve ügyvezetői tevékenység ellátása kapcsán biztosítottá váljon vagy munkaviszonyt kell a társasággal létesítenie vagy megbízási szerződéssel tudja ellátni az ügyvezetői, képviseleti feladatokat. Megbízási szerződés esetén csak abban az esetben válik biztosítottá az ügyvezető, képviseletet ellátó, ha a megbízási díja havonta eléri a mindenkori minimálbér 30 %-át vagy naptári napokra annak harmincad részét. A vezető tisztséget – kivéve ha a társasági szerződés eltérően rendelkezik – nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja. Amennyiben egy tag személyesen közreműködik, de erre munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt nem létesít akkor társas vállalkozóként válik biztosítottá.

A társadalombiztosítási jog a társas vállalkozóknál megkülönböztet kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót, illetve kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozót. Biztosított csak a kiegészítő tevékenységűnek nem minősülő társas vállalkozó lehet.  Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak az minősül, aki saját jogán nyugdíjas, vagy  özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte. Különbség a járulékfizetési kötelezettségben, illetve a pénzbeli ellátások jogosultságában nyilvánul meg.  De ez már egy következő cikk témája lesz.


Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé.


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás