KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban

Táppénzre jogosultság időtartama

A táppénzre jogosultság időtartama függ:

  • a biztosított saját vagy gyermeke betegsége miatt keresőképtelen

  • a biztosítási jogviszony alatt vagy azt követően igényel táppénzt

  • milyen időtartamú folyamatos biztosítási idővel rendelkezik

  • a keresőképtelenséget megelőzően részesült-e már táppénzben, azaz van –e táppénzelőzménye

Táppénz  saját   keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony megszűnését követően 30 naptári napon át.

Gyermek betegsége esetén:

  • egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve ápolása címén a gyermek egy éves koráig

  • egy évesnél idősebb, de három évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári napon át

  • három évesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át

  • hat évesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként tizennégy, egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át

Amennyiben a folyamatos biztosítási idő tartama egy évnél rövidebb, táppénz csak a folyamatos biztosítási időnek megfelelő időtartamra jár. (Eb.tv. 46. § (3) bek.) Ezt a rendelkezést attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a keresőképtelenség a biztosított betegsége vagy a gyermek ápolása miatt következett be. A folyamatos biztosítási időt a keresőképtelenség (nem a táppénz folyósítás) első napjához igazodóan kell megállapítani, számításánál a biztosításban töltött idő minden naptári napját figyelembe kell venni. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. (Eb.tv. 46. § (7) bek.) A 30 napi megszakításba nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.

Példa:

A társas vállalkozó  biztosított 2000. 07. 01-jétől jelenleg is. Keresőképtelen 2010. 04. 06-tól. 1 évig jogosult táppénzre.

A biztosított munkaviszonyban állt 2007. 10. 11-jétől 2010. 02. 28-ig. Keresőképtelen lett 2010. március 1 – jén. Passzív táppénzre jogosult 30 naptári napra.

Biztosított jogviszonya 2008. 12. 06 – án a gyed folyósítás alatt megszűnt. 2010. 03. 25 – én lemondja a gyed-et, hogy egyéni vállalkozóként dolgozhasson. 2010. április 21-én keresőképtelenné válik. Táppénzre egy éven keresztül lehet jogosult, mivel a passzív jogon folyósított ellátás jogfenntartó idő.

Biztosított több hónapos kihagyás után 2010. január 12- én munkaviszonyt  létesített. Keresőképtelen lett 2010. március 25 – én. A betegszabadság lejártát követően táppénzre 72 naptári napig jogosult.

A biztosított munkaviszonyban áll 2004. 12. 21-jétől jelenleg is. Keresőképtelen 2009. 09. 10-től 2010. 01. 25-ig. Ismét keresőképtelen 2010. 03. 16-tól. Betegszabadság lejártát követően táppénzre jogosult 2010. 04. 03-tól. Táppénzre jogosult 365-138 =227 naptári napra.

Ha a biztosított a keresőképtelensége kezdetekor munkabérben részesül (pl. felmondási illetményben), a táppénzre jogosultság időtartamát a táppénzfolyósítás első napjától kell számítani.

Táppénzre jogosultság a biztosítási időtől függetlenül

A folyamatos biztosítás tartamára tekintet nélkül jár táppénz annak, aki:

  • 18 éves kora előtt válik keresőképtelenné vagy

  • iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított. (Eb. tv. 46 § (4) bekezdés

Ha 18 éves kora betöltése előtt keresőképtelenné vált biztosított betölti a 18. életévét a táppénz folyósítás időtartama alatt, keresőképtelenségének további idejére legfeljebb egy évre jogosult táppénzre tekintet nélkül a folyamatos biztosítás időtartamára.

Iskolai tanulmányoknak kell tekinteni az alap- közép, felsőoktatási intézmények nappali tagozatán folytatott tanulmányokat tekintet nélkül arra, hogy a tanulmányokat befejezte-e vagy abbahagyta a biztosított. Ha a hallgatói jogviszony megszűnését követő 180 napon belül a biztosítás megszakításokkal állt fenn a biztosítás időtartamából függetlenül táppénz annak jár, akinek keresőképtelenségét közvetlenül megelőző megszakítás nélküli biztosítása a tanulmányok megszűnését követő 180 napon belül kezdődött.

Példa:

Nappali tagozatos hallgató tanulmányait befejezte 2009. június 11 – én. Munkaviszonyban állt július 26 – tól augusztus 31 -ig, majd november 10 – től jelenleg is. Keresőképtelen 2010. április 8 – tól. Táppénzre a betegszabadság lejárta után legfeljebb egy évre jogosult, mivel a hallgatói jogviszony megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, amely a keresőképtelenségig megszakítás nélkül fennállt.


Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé.


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás