KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban

Kihirdetés előtt a passzív táppénz megszüntetéséről szóló törvénymódosítás

A Parlament  hétfőn elfogadta  az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3357-es számú törvényjavaslatot. Az elfogadott törvényjavaslat alapján az új  jogszabály módosítások eltérő időben lépnek hatályba. Ennek oka, hogy a passzív táppénz a pénzbeli ellátások közül a terhességi gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj jogosultságának alakulására jelentős hatással van. A változásokat hatályba lépésük alapján nézzük meg.  A legkisebb problémát önmagában a passzív táppénz megszűnése okozza. Hiszen az utóbbi években jelentősen csökkent a passzív táppénz folyósításnak ideje. Az utolsó módosítás alapján passzív táppénz a biztosítás megszűnését követő első, második vagy harmadik naptári napon bekövetkező keresőképtelenség esetén már csak 30 naptári napra járt, illetve az összege is maximálva volt.

Az Ebtv. 82. § -a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi … törvénnyel megállapított rendelkezéseket a 2011. július 1-jét követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.

Az előbb idézett elfogadott jogszabály módosítás alapján a passzív táppénz jogosultságának megszűnése a 2011. július 1- jét követően indult keresőképtelenségnél lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy azon biztosítottak akik július 1-jét megelőzően már keresőképtelenek voltak passzív táppénzre még a régi szabályok alapján 30 naptári napra jogosultak.

A passzív táppénz megszüntetése a pénzbeli ellátások közül  a terhességi gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj jogosultsági vizsgálatánál okozhat meglepetést.  Áthúztam  a jogszabály azon részeit, amelyek hatályukat vesztik a megadott időponttól.

2011. augusztus 31 – ét követően bekövetkező szülések esetén kell alkalmazni a következő módosítást.

Terhességi-gyermekágyi segély
Ebtv. 40. § (1) bekezdés Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
b) a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának, illetve a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Nézzük meg mit is jelent ez a változás.  Problémát akkor okozhat ha a kismamának a terhesség alatt, de még a szülés előtt 42 naptári napon túl megszűnik a biztosítása.  Ahhoz, hogy megértsük ez mit jelent meg kell néznünk a terhességi gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj jogosultságának szabályozását.  A továbbiakban a terhességi gyermekágyi segélyt Tgyás, a gyermekgondozási díjat GYed néven említem.

A Tgyás-nak, illetve Gyed-nek két jogosultsági feltétele van. Az egyik az, hogy a mindenkori szülést megelőző két éven belül a biztosítottnak rendelkezni kell legalább 365 naptári nap biztosítással (ezt nevezik az ún. előzetes biztosításnak), illetve az igénylés (szülés) napján aktuális biztosítással.  Ha a két feltétel közül bármelyik hiányzik a jogosultságot már nem lehet megállapítani, így a kismama már csak az alanyi jogon járó Gyes-t tudja igényelni. A Tbj. 5 §-a sorolja fel azon jogviszonyokat, amelyek biztosítást eredményeznek. Előzetes biztosítás lehet munkaviszony, vállalkozási jogviszony, megbízási jogviszony (ha vonnak belőle pénzbeli egészségbiztosítási járulékot), álláskeresési támogatás. Az előzetes biztosítási időbe az egy évnél hosszabb  nappali tagozatos hallgatói jogviszonyból 180 naptári nap is beleszámít, annak ellenére, hogy a nappali tagozatos diák nem számít biztosítottnak.

A Tgyás igénylés, illetve a szülés napján fennálló biztosításnak megfelel az előbb felsorolt jogviszonyok közül bármelyik kivéve a hallgatói jogviszony.

Ahogy írtam, ha mind a két jogosultsági feltétellel rendelkezik a kismama akkor lesz jogosult Tgyás-ra, illetve Gyed-re. Ezen felül vannak speciális szabályok a Tgyás, Gyed jogosultságára vonatkozóan, és ezen speciális szabályokat érinti a most elfogadott törvénymódosítás. Mit is jelent ez? Vannak olyan élethelyzetek, hogy a kismama nem rendelkezik a szülés napján biztosítással, de folyósítottak a számára olyan ellátásokat, amelyeket a tgyás, illetve a gyed jogosultságánál figyelembe vettek.  Ide tartozott a passzív táppénz folyósításnak az ideje is.

Így az előbb kiemelt jogszabály módosítás a 2011. augusztus 31-ét követő szüléseknél azt fogja eredményezni, hogy azon kismamáknak, akiknek a terhesség alatt, de még a szülést megelőző 42 napon túl  megszűnik a jogviszonya, de eddig passzív táppénzzel lehetőségük volt arra, hogy a TGYÁS-ra passzív jogon mégis jogosultak legyenek, most megszűnik ez a lehetőség. Nézzük meg példával úgy jobban érthető.

Példa 1.) Kismama 2011. június 29- én szült. Biztosítása megszűnt 2011. június 10- én. Passzív táppénzt folyósítanak 2011. június 11 – től szülésig. Tgyás-ra passzív jogon jogosult, mivel a passzív táppénz folyósítsa alatt szül,  GYED-re nem jogosult.

Példa 2.) Kismama  2011. július 15 – án szült. Biztosítása megszűnt 2011. május 27-én. Passzív táppénzt folyósítanak 2011. május 28 – tól június 26 -ig.  Mivel a passzív táppénz folyósításának megszűnését követő 28 naptári napon belül szült, így jogosult passzív jogon tgyás-ra, de gyed-re nem.

Példa 3.) Kismama 2011. augusztus 28 – án szül. A biztosítása megszűnt 2011. július 31 – én.  Mivel a biztosítás megszűnése után 42 naptári napon belül szült, így tgyás-ra jogosult lesz, gyed-re nem.

Példa 3.) Kismama 2011. augusztus 28 – án szül.  A biztosítás megszűnt július 2 – án. Sem tgyás-ra, sem gyed-re nem jogosult, mivel a biztosítás megszűnése után 42 naptári napon túl szült.

Fenti jogszabály módosítás az aktuális biztosításra van hatással. Mivel ez könnyebben orvosolható, ezért dönthetett úgy a jogalkotó, hogy már 2011. augusztus 31 – ét követően hatályba lép. De a passzív táppénz nem csak az aktuális biztosítást befolyásolja, hanem a mindenkori szülést megelőző két éven belüli biztosítási időket is.  Az előzetes biztosítást érintő jogszabályok kifutására a jogalkotó szerencsére hosszabb időt hagyott.

2013. július 31-ét követő szülések esetén kell alkalmazni a következő módosításokat:

40 § (2) a.) pontja:  A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

a)a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,

42/A § (4) A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

a)a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz idejét,

46 § (7) A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.

Mit is jelent ez?  Gyakori eset az, hogy biztosítás megszűnése után passzív táppénzt folyósítanak.  Ha a szülés időpontját megelőző két évbe beleesik a megszűnt biztosítás után folyósított passzív táppénz folyósítás ideje jogosultságot érinthet.

Nézzük meg ezt is példával, hogy jobban érthető legyen.

Példa 1. Kismama szül 2011. december 22 – én. A jogosultságot ebben az esetben 2009. december 22 – től 2011. december 21 – ig vizsgálják. Ebben az időtartamban a kismama biztosított volt 2009. december 01 – ig, majd passzív táppénzt folyósítottak  2010. január 10 -ig. Utána 3. államban vállalt munkát 2010. december 31 – ig. 2011. január 1 – től Magyarországon biztosításba kerül. Biztosított a szülés napján is.  A 365 naptári nap biztosítási időbe beleszámít a tényleges biztosítás, ami 2011. január 1-től 2011. december 21 – ig (szülést megelőző napig),  355naptári nap. Hiányzik még  10 naptári nap biztosítás. Mivel a passzív táppénz folyósítás ideje beleszámít az előzetes biztosításba a kismama jogosult tgyás-ra és gyed-re is.

A 46 § (7) bekezdése pedig a biztosítás folyamatosságát érinti. Ez a pénzbeli ellátás összegére lehet hatással. Pl.  a biztosítottnak megszűnik a jogviszonya 2011. június 5 – én és utána passzív táppénzt igényel 30 naptári napig, betegszabadságot kimerítette. Augusztus 1 – től munkába áll, majd betegség miatt augusztus 17 – től keresőképtelen állományba írja ki az orvos. A táppénz jogosultsága ebben az esetben egy év lesz, a táppénz összegét pedig az általános szabályok alapján fogják megállapítani. Ha a fenti jogszabály változás nem 2013-ban lépne életbe, hanem 2011. július1  – től akkor a táppénz jogosultság csak annyi naptári nap lenne amennyit az új jogviszonyban ledolgozott, azaz 17 naptári nap, a táppénz alapja pedig a minimál bér 50 %-a lenne.

Ennyit szerettem volna a jogszabály változással kapcsolatban írni. Abban egyet érthetünk, hogy ahhoz képest, hogy mindössze jelenleg + 30 naptári nap jövedelmet jelent, de hosszú távon akár két évi ellátás jogosultságát is érintheti. Így a tgyás, gyed igénybejelentéseknél nagyon figyelni kell arra, hogy az adott paragrafus módosításokat csak a megadott időponttól alkalmazzák.  Biztos vagyok benne, hogy érdemes lesz erre odafigyelni.


Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé.


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás