KISMAMATB

Kismama Tb tanácsadás: Táppénz, tgyás, gyed, gyes kérdései Magyarországon, Eu-ban

Gyed extra a gyakorlatban: Hallgatói gyed

A legutóbbi cikkben megnéztük a gyed melletti munkavégzést,  a több ellátás egyidejű folyósításának szabályait, valamint az ikrek gyed jogosultságát. Azt ígértem, hogy legközelebb a hallgatói gyed-ről, a családi adó- és járulék kedvezményről, illetve a munkába visszatérő kisgyermekes szülők foglalkoztatása után járó kedvezményről tudtok olvasni.  Akkor vágjunk is bele. Most a hallgatói gyed szabályait fogjuk megnézni.

Hallgatói gyed

Nagyon fontos, hogy a nappali tagozatos hallgatók eddig is jogosultak voltak tgyás-ra, gyed-re ha a megfelelő jogosultsági feltételekkel rendelkeztek.  Mivel a hallgatói gyed jogosultságának egyik feltétele az, hogy azon igénylő jogosult hallgatói gyed-re, aki az általános szabályok szerint nem jogosult tgyás-ra, gyed-re, először azt kell megnéznünk, hogy mit is jelent az, hogy valaki az általános szabályok szerint jogosult tgyás-ra, gyed-re.

Az általános szabályok alapján az a biztosított személy jogosult tgyás-ra, gyed-re, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 naptári napig biztosított volt és az igénylés napján is biztosítással rendelkezik.  Itt vannak apróbb szabályok, amelyek alapján előfordulhat az is, hogy az igénylő tgyás-ra jogosult lesz, de gyed-re nem. De a téma szempontjából most nem a kivételeket nézzük, hanem a teljes jogosultsági feltételt. A legelső problémát az okozza, hogy mit is jelent az, hogy biztosítással rendelkezik az igénylő. Sokan összekeverik az egészségügyi jogosultsággal, amire a nappali tagozatos hallgatók a hallgatói jogviszony alapján jogosultak. A tgyás, gyed szempontjából biztosítottnak minősül az az igénylő, aki valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, pl. munkaviszonnyal, egyéni vállalkozással, társas vállalkozásban tagi jogviszonnyal, megbízási jogviszonnyal (ez feltételes biztosítást jelent, azaz csak akkor jön létre a biztosítás, ha a kifizetett díjazás eléri havi szinten a minimál bér 30 %-át vagy naptári napra annak 30-cad részét.

Ez mit jelent?

Azt jelenti, hogy a nappali tagozatos hallgató akkor lesz a tgyás, gyed szempontjából biztosított, ha a hallgatói jogviszony mellett vagy után van munkaviszonya, vállalkozása vagy esetleg megbízási jogviszonya.  Ami itt egy kedvező feltétel, hogy az előzetes (szülés előtti) 365 naptári napi biztosításba beleszámít jogosultságként (nem biztosítás, de figyelembe veszik a jogosultság meghatározásánál) a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyból 180 naptári nap. A figyelembe vételnek az a feltétele, hogy a nappali tagozatos hallgatói jogviszony ideje a szülést megelőző két éven belül legyen és legalább egy éve fennálljon.  Azaz, ha a szülés előtt a nappali tagozatos hallgató teljes egészében rendelkezik legalább 365 naptári napi biztosítással és a szülés napján aktuális biztosítással, jogosult lesz tgyás-ra és gyed-re is.  Ha viszont a hallgatói jogviszony lejártát követően szül, akkor elég a szülést megelőző két éven belül 180 naptári nap hallgatói jogviszonnyal és 185 naptári napi tényleges biztosítást megalapozó jogviszonnyal rendelkezni ahhoz, hogy az igénylő tgyás-ra, gyed-re jogosult legyen.  Nézzük meg példával, hogy jobban érthető legyen.

N. Emma 2014. május 5-én szül. 2011. szeptembertől jelenleg is nappali tagozatos hallgató és mellette társas vállalkozó 2012. július 14-től, amely jogviszony a szülés napján is fennáll. Fontos, hogy a társas vállalkozásban nem elég csak tagnak lenni, hanem személyesen dolgozni is kell benne. Mivel Emma a szülést megelőző két éven belül rendelkezik legalább 365 naptári nap biztosítással és a szülés napján is biztosított, így jogosult lesz tgyás-ra, gyed-re.

D. Anita 2014. március 10-én szül. 2008. szeptembertől 2013. június 30 -ig nappali tagozatos hallgató. 2013. augusztus 1- től munkaviszonyt létesít, amely jogviszony a szülés napján is fennáll. Mivel Anita a szülést megelőző két éven belül rendelkezik legalább 180 naptári nap hallgatói jogviszonnyal, illetve 2013. augusztus 1- től a szülést megelőző napig 221 naptári napi tényleges biztosítással (180+221 > 365) és a szülés napján is biztosított, így jogosult lesz tgyás-ra és gyed-re is.

A tgyás, gyed összegét meghatározó jövedelemnél sok mindenre kell figyelni, hogy ne csak a jogosultság legyen rendben, hanem  a tgyás, gyed összege is kedvező legyen, de erről nem most  írok.

Meghatároztuk, hogy kik azok, akik az általános szabályok szerint jogosultak tgyás-ra, gyed-re. Azt is tudjuk, hogy azon igénylők jogosultak hallgatói gyed-re, akiknél az általános szabályok szerint nem lehet a jogosultsági feltételt megállapítani.  Most nézzük meg, hogy milyen további feltétele van a hallgatói gyed igénybevételének.

 • Az igénylő a gyermeke születését megelőző két éven belül magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, valamint mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Vigyázz ! A passzív félév, amikor szünetelteted a hallgatói jogviszonyt nem vehető figyelembe.
 • A gyermek a nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony megszűnését követő egy éven belül születik. Kérdés itt, hogy a hallgatói jogviszony megszűnése milyen időponthoz kötődik: június 30-ához vagy október 31-ig a diákigazolvány érvényességéig? Volt ilyen kérdésem. A véleményem az, hogy június 30-ig, mivel a tényleges hallgatói jogviszony eddig tart.
 • Feltétel az is, hogy az igénylő magyar vagy EGT állampolgár legyen és a szülés időpontjában rendelkezzen bejelentett magyarországi lakóhellyel.
 • És végül, de nem utolsó sorban az igénylő a gyermeket a saját háztartásban nevelje.

Kérdésként merül fel, hogy ha az apa és az anya is nappali tagozatos hallgató, akkor ki igényelheti a hallgatói gyed-et.  Elsődlegesen az anya igényelheti.  A vérszerinti apa abban az esetben jogosult hallgatói gyed-re, ha a szülő nő meghal. (még gondolni sem szabad rá),  vagy ha a szülő nő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek.

Most már tudjuk, hogy ki jogosult rá. Nézzük meg, hogy meddig jár és mennyi az összege. A hallgatói gyed a gyermek születésétől a gyermek egy éves koráig jár.  Az összege attól függ, hogy az igénylő milyen képzésben vesz részt.

 • Felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetében a gyed összege a jogosultság kezdőnapján érvényes minimál bér 70 %-a. Azaz 2014-ben bruttó 71 050 Ft ( 101 500*0,7).
 • Mesterképzés, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben részt vevő hallgató esetében a gyed összege a jogosultság kezdőnapján érvényes garantált bérminimum 70 %-a. Azaz 2014-ben  br.  82 600 Ft (118 000*0,7).
 • Egy kis prémium azon igénylőknek, akik a szülés napján biztosítottak és rendelkeznek legalább 180 naptári napi jövedelemmel: a gyed alapja a tényleges jövedelem, de nem lehet magasabb, mint a minimál bér kétszerese és nem lehet kisebb, mint a kötelező legkisebb minimál bér vagy garantált bér összege.

Ez csak a bruttó összeg. Az általános szabályok szerint folyósított gyed-ből levonnak 16 % személyi jövedelem adót és 10 % nyugdíj járulékot. Gondolom, ez a hallgatói gyed esetében sincs másként.

Ha figyelsz akkor látni lehet, hogy az utolsó pontban nagyon kis idő választ el attól, hogy az általános szabályok szerint jogosult legyél  tgyás-ra, gyed-re. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert ebben az esetben nemcsak gyed jár egy évig, hanem tgyás és gyed is, ami akár a baba két éves koráig is folyósítható, ha a megfelelő biztosítással rendelkezel.  De minimum a baba másfél éves koráig folyósítják a tgyás-t, majd gyed-et. A jogszabály kimondja, hogy azon igénylők esetében, akik az általános szabályok szerint jogosultak gyed-re, a gyed folyósítás ideje nem lehet rövidebb egy évnél. Ha egy kicsit matekozunk, akkor lehet látni, hogy a tgyás jár 168 naptári napig (5,5 hónap) a gyed pedig egy évig. Ezt akárhogy számolom ez minimum 17,5 hónap.  A másik fontos dolog az, hogy a hallgatói gyed nem jogosít egy következő babánál ellátásra. Azaz, ha a tesó úgy születik, hogy a tesó születését megelőző két éven belül nem fogsz az általános szabályok szerint rendelkezni a jogosultsági feltétellel, akkor tesónál sajnos csak gyes-re leszel jogosult. Míg ha  most az általános szabályok alapján leszel jogosult tgyás-ra, gyed-re, akkor tesó esetén is jogosult leszel tgyás-ra, gyed-re, feltéve ha a szülés előtt, a tgyás, gyed, gyes folyósítás alatt nem szűnik meg a biztosításod és a szülés napján is biztosított leszel.  Ezért figyelni kell arra, hogy ha kis idő választ el attól, hogy az általános szabályok szerint is jogosult legyél az ellátásokra, akkor ha lehetőség van rá, azt nem szabad elmulasztani.

Ennyi kitérő után nézzük meg, hogy hol lehet igényelni a hallgatói gyed-et. Ha a szülés napján biztosított vagy, akkor a foglalkoztatóhoz kell benyújtani a gyed iránti kérelmet. Ha a szülés napján nem vagy biztosított, akkor pedig a lakóhely szerinti egészségbiztosítási pénztárhoz kell a gyed iránti kérelmet benyújtani.

Mit kell csatolnod?

 • A hallgatói jogviszonyról szóló, felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást. Kizárólag az OEP honlapján megtalálható „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról a gyermekgondozási díjhoz” elnevezésű nyomtatványt fogadják el.
 • Csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
 • Amennyiben az igénylő EGT tagállam állampolgára csatolni kell a magyarországi lakcímről kiadott hatósági igazolvány másolatát is.

Végül még szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a hallgatói munkaszerződés alapján végzett munka 2014. január 1-jétől nem alapozza meg a biztosítást. Erre azért érdemes figyelni, mert 2013. december 31-ig ez a foglalkoztatási jogviszony is biztosítást eredményezett.  Így a jogosultsági feltétel vizsgálatánál jelentősége lehet a hallgatói munkaszerződés alapján végzett munka biztosítást megalapozó időtartamának.

Legközelebb a családi adó- és járulék kedvezményről fogok írni.


7 hozzászólás

 1. Koronics Cintia

  Tisztelt Mónika!
  Azzal a kérdéssel fordulnék Önhöz, hogy 2017.01.13.-án tettem záróvizsgát Felsőfokú Szakképzésen. A kisbabámat 2017.12.06.-ára várjuk. Hallgatói jogviszonyom mellett rendszeresen volt munkaviszonyomon, azonban csak egyszerűsített munkavállalói viszonnyal. Záróvizsgám után 2 munkahelyem is volt, 2017.02.12-2017.02.20-ig (8nap)illetve 2017.03.13-2017.02.05.11-ig (60nap).Érdeklődni szeretnék, hogy jogosult vagyok-e diplomás GYED-re, illetve hol lehet erről bővebben érdeklődni?
  Válaszát előre is köszönöm!

 2. Anna

  Kedves Mónika!

  Szülés előtt állok, diplomás GYEDre jogosult.
  Kérdésem a következő:
  A diplomás GYEDre is igénybe lehet venni a családi adókedvezményt?
  Ha igen, munkáltató híján hol, mikor és milyen nyomtatvánnyal?

  Köszönettel,
  Anna

 3. Brigi

  Kedves Mónika!
  Nappali tagozatos egyetemi hallgató vagyok, novemberre várjuk a babát. Dolgozni dolgoztam egyetem mellett, de csak diákmunkát, amiből csak a 16% SZJA adót vonták. Az egyetemen az őszi félévemet passzívon szeretném tölteni, majd utána a tavaszi félévemen még egy tárgyam lenne hátra.
  A kérdésem, hogy így jogosult vagyok-e a diplomás gyeden kívül bármi másra? A CSEDről hol ezt olvasok, hol azt. Vagy úgy fogalmaznak hogy “biztosított voltam-e”, vagy hogy “munkaviszonyom volt-e” a szülést megelőző 365 napon át. Tehát akkor a CSED most TBtől függ vagy munkajövedelemből? Mert ugye TB támogatott elvileg vagyok az egyetem miatt. Valamint a CSED-et és Extra Gyedet nem lehet egyidőben igényelni? Akkor melyiket igényeljem előbb, hogy mindkettőt megkapjam? Hisz az Extra GYED csak a gyerek egy éves koráig jár, nem pedig meghatározottan egy éven át. Válaszod előre is nagyon hálásan köszönöm!

 4. Szatmári Melinda

  Kedves Mónika!

  Jelenleg hallgatói jogviszonyom van, nappali tagozatosként a középiskolában, még egy éven van az érettségig, 18 éves vagyok.
  Munkaviszonyom még soha nem volt.
  2017 nyarán születik meg az első gyermekem.
  Mire vagyok jogosult?

  Válaszodat előre is köszönöm

  Üdv.:Melinda

  • Névtelen

   Kedves Melinda!

   Ebben az esetben csak gyes-re lesz jogosult.
   Ilyenkor érdemes megvizsgálni az édesapa helyzetét.
   Javasoljuk a Ha jön a baba… sorozatunk erre vonatkozó tudásanyagát, erről ezen a linken tud tájékozódni: http://www.kismamatb.hu/tagsag/

   Üdvözlettel:
   Rau Ramóna
   ügyfélszolgálat

 5. Fekete Krisztina

  Kedves Mónika!

  2011.08.24-én vette kezdetét hallgatói jogviszonyom a Gábor Dénes Főiskolán nappali tagozatosként Mérnők-informatikus Bsc képzésen. Jelenleg a 7. Félévemet töltöm, de sajnos nem sikerül időben befejeznem tanulmányaimat. Gyermekemet 2014.12.31-ére várom. Még vannak elmaradt tantárgyaim amiket a következő két félévben szándékozom befejezni.
  2012. november 6-ával kezdtem el dolgozni jelenlegi munkahelyemen ahol a szerződésem határozott időre szól, ami előre láthatólag 2015. Április 24. Heti 30 órás munkarenddel. Az ez évre meghatározott garantált bérminimum és illetmény kiegészítés szerint 88 500Ft a bruttó bérem. 2014. Május 10-e óta veszélyeztetett terhesként vagyok itthon táppénzen. Ebben az esetben igényelhettem a diplomás GYED-et valamint a TGyásra is jogosult vagyok-e?
  Válaszodat és segítségedet előre is köszönöm!
  Kriszti

  • Horvathne R. Monika

   Kedves Krisztina !

   Nem vagy jogosult hallgatói gyed-re, mivel az általános szabályok szerint is meg tudják állapítani a tgyás, gyed jogosultságát. Arra viszont felhívom a figyelmed, hogy ha a munkaviszonyod megszűnik és nem rendezed időben a biztosításodat, akkor tesó esetén csak gyes-re leszel jogosult.

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé.


Honlapunk cookie-kat használ. Bővebben

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a weboldalunkra látogatókat, hogy a weboldal ún. cookie-kat használ. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor a böngésződ megfelelő beállításait használva tiltsd le a cookie-k tárolását.

Bezárás